Človek sa učí celý život

22. November 2020
Obzvlášť programovanie, hádam neexistuje na svete kód, ktorý by sa nedal napísať lepšie a vždy sa bude dať naučiť sa niečo nové.
Od 19.11.2020 hrdým študentom GreenFoxAcademy.cz