TARICSKbeta v.004
Databáza aktuálna ku: 14.02.2020, zdroj: Finančná správa Slovenská republika, https://ekrcis.financnasprava.sk/ISSTInet/TARICSK/CIS/400.XML.20200214.zip
Nomenklatúra Popis
0100 00 00 00 ŽIVÉ ZVIERATÁ  
0200 00 00 00 MÄSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY  
0300 00 00 00 RYBY A KÔROVCE, MÄKKÝŠE A OSTATNÉ VODNÉ BEZSTAVOVCE  
0400 00 00 00 MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY; VTÁČIE VAJCIA; PRÍRODNÝ MED; JEDLÉ VÝROBKY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ  
0500 00 00 00 PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ  
0600 00 00 00 ŽIVÉ STROMY A OSTATNÉ RASTLINY; CIBULE, KORENE A PODOBNE; REZANÉ KVETINY A OKRASNÉ LÍSTIE  
0700 00 00 00 ZELENINA, JEDLÉ RASTLINY, KORENE A HĽUZY  
0800 00 00 00 JEDLÉ OVOCIE A ORECHY; ŠUPY CITRUSOVÝCH PLODOV ALEBO MELÓNOV  
0900 00 00 00 KÁVA, ČAJ, MATÉ A KORENINY  
1000 00 00 00 OBILNINY  
1100 00 00 00 MLYNÁRSKE VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULÍN; PŠENIČNÝ LEPOK  
1200 00 00 00 OLEJNATÉ SEMENÁ A OLEJNATÉ PLODY; RÔZNE ZRNÁ, SEMENÁ A PLODY; PRIEMYSELNÉ ALEBO LIEČIVÉ RASTLINY; SLAMA A KRMOVINY  
1300 00 00 00 ŠELAK; GUMY, ŽIVICE A OSTATNÉ RASTLINNÉ ŠŤAVY A VÝŤAŽKY  
1400 00 00 00 RASTLINNÉ PLETACIE MATERIÁLY; PRODUKTY RASTLINNÉHO PÔVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ  
1500 00 00 00 ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ŠTIEPENIA; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY  
1600 00 00 00 PRÍPRAVKY Z MÄSA, RÝB ALEBO KÔROVCOV, MÄKKÝŠOV ALEBO OSTATNÝCH VODNÝCH BEZSTAVOVCOV  
1700 00 00 00 CUKOR A CUKROVINKY  
1800 00 00 00 KAKAO A PRÍPRAVKY Z KAKAA  
1900 00 00 00 PRÍPRAVKY Z OBILNÍN, MÚKY, ŠKROBU ALEBO MLIEKA; CUKRÁRSKE VÝROBKY  
2000 00 00 00 PRÍPRAVKY ZO ZELENINY, OVOCIA, ORECHOV ALEBO OSTATNÝCH ČASTÍ RASTLÍN  
2100 00 00 00 RÔZNE JEDLÉ PRÍPRAVKY  
2200 00 00 00 NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT  
2300 00 00 00 ZVYŠKY A ODPAD Z POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU; PRIPRAVENÉ KRMIVÁ PRE ZVIERATÁ  
2400 00 00 00 TABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU  
2500 00 00 00 SOĽ; SÍRA; ZEMINY A KAMENE; SADRA, VÁPNO A CEMENT  
2600 00 00 00 RUDY, TROSKY A POPOLY  
2700 00 00 00 NERASTNÉ PALIVÁ, MINERÁLNE OLEJE A PRODUKTY ICH DESTILÁCIE; BITÚMENOVÉ LÁTKY; MINERÁLNE VOSKY  
2800 00 00 00 ANORGANICKÉ CHEMIKÁLIE; ANORGANICKÉ ALEBO ORGANICKÉ ZLÚČENINY DRAHÝCH KOVOV, KOVOV VZÁCNYCH ZEMÍN, RÁDIOAKTÍVNYCH PRVKOV ALEBO IZOTOPOV  
2900 00 00 00 ORGANICKÉ CHEMIKÁLIE  
3000 00 00 00 FARMACEUTICKÉ VÝROBKY  
3100 00 00 00 HNOJIVÁ  
3200 00 00 00 TRIESLOVINOVÉ ALEBO FARBIARSKE VÝŤAŽKY; TANÍNY A ICH DERIVÁTY; FARBIVÁ, PIGMENTY A OSTATNÉ FARBIACE LÁTKY; NÁTEROVÉ FARBY A LAKY; TMELY; ATRAMENTY  
3300 00 00 00 SILICE A REZINOIDY; VOŇAVKÁRSKE, KOZMETICKÉ ALEBO TOALETNÉ PRÍPRAVKY  
3400 00 00 00 MYDLO, ORGANICKÉ POVRCHOVO AKTÍVNE LÁTKY, PRACIE PRÍPRAVKY, MAZACIE PRÍPRAVKY, UMELÉ VOSKY, PRIPRAVENÉ VOSKY, LEŠTIACE ALEBO ČISTIACE PRÍPRAVKY, SVIEČKY A PODOBNÉ VÝROBKY, MODELOVACIE PASTY, ZUBNÉ VOSKY A ZUBNÉ PRÍPRAVKY NA ZÁKLADE SADRY  
3500 00 00 00 BIELKOVINOVÉ LÁTKY; MODIFIKOVANÉ ŠKROBY; GLEJE; ENZÝMY  
3600 00 00 00 VÝBUŠNINY; PYROTECHNICKÉ VÝROBKY; ZÁPALKY; PYROFORICKÉ ZLIATINY; NIEKTORÉ HORĽAVÉ PRÍPRAVKY  
3700 00 00 00 FOTOGRAFICKÝ ALEBO KINEMATOGRAFICKÝ TOVAR  
3800 00 00 00 RÔZNE CHEMICKÉ VÝROBKY  
3900 00 00 00 PLASTY A VÝROBKY Z NICH  
4000 00 00 00 KAUČUK A VÝROBKY Z NEHO  
4100 00 00 00 SUROVÉ KOŽE A KOŽKY (INÉ AKO KOŽUŠINY) A USNE  
4200 00 00 00 VÝROBKY Z USNE; SEDLÁRSKE A REMENÁRSKE VÝROBKY; CESTOVNÉ POTREBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY Z ČRIEV ZVIERAT (INÉ AKO MESINSKÝ VLAS)  
4300 00 00 00 KOŽUŠINY A UMELÉ KOŽUŠINY; VÝROBKY Z NICH  
4400 00 00 00 DREVO A VÝROBKY Z DREVA; DREVNÉ UHLIE  
4500 00 00 00 KOROK A VÝROBKY Z KORKU  
4600 00 00 00 VÝROBKY ZO SLAMY, ESPARTA ALEBO OSTATNÝCH PLETACÍCH MATERIÁLOV; KOŠIKÁRSKY TOVAR A PRÁCE Z PRÚTIA  
4700 00 00 00 VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH VLÁKNINOVÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA  
4800 00 00 00 PAPIER A LEPENKA; PREDMETY Z PAPIERENSKÝCH VLÁKNIN, PAPIERA ALEBO LEPENKY  
4900 00 00 00 TLAČENÉ KNIHY, NOVINY, OBRAZY A OSTATNÉ VÝROBKY POLYGRAFICKÉHO PRIEMYSLU; RUKOPISY, STROJOPISY A PLÁNY  
5000 00 00 00 HODVÁB  
5100 00 00 00 VLNA, JEMNÉ ALEBO HRUBÉ CHLPY ZVIERAT; PRIADZA Z VLÁSIA A TKANINY Z VLÁSIA  
5200 00 00 00 BAVLNA  
5300 00 00 00 OSTATNÉ RASTLINNÉ TEXTILNÉ VLÁKNA; PAPIEROVÁ PRIADZA A TKANINY Z PAPIEROVEJ PRIADZE  
5400 00 00 00 CHEMICKÉ VLÁKNA; PÁSIKY A PODOBNÉ TVARY Z CHEMICKÝCH TEXTILNÝCH MATERIÁLOV  
5500 00 00 00 CHEMICKÉ STRIŽNÉ VLÁKNA  
5600 00 00 00 VATA, PLSŤ A NETKANÉ TEXTÍLIE; ŠPECIÁLNE PRIADZE; MOTÚZY, ŠNÚRY, POVRAZY A LANÁ A VÝROBKY Z NICH  
5700 00 00 00 KOBERCE A OSTATNÉ TEXTILNÉ PODLAHOVÉ KRYTINY  
5800 00 00 00 ŠPECIÁLNE TKANINY; VŠÍVANÉ TEXTÍLIE; ČIPKY; TAPISÉRIE; PRAMIKÁRSKE VÝROBKY; VÝŠIVKY  
5900 00 00 00 IMPREGNOVANÉ, POTIAHNUTÉ, POKRYTÉ ALEBO LAMINOVANÉ TEXTÍLIE; TEXTILNÉ VÝROBKY VHODNÉ NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE  
6000 00 00 00 PLETENÉ ALEBO HÁČKOVANÉ TEXTÍLIE  
6100 00 00 00 ODEVY A ODEVNÉ DOPLNKY, PLETENÉ ALEBO HÁČKOVANÉ  
6200 00 00 00 ODEVY A ODEVNÉ DOPLNKY, NEPLETENÉ ALEBO NEHÁČKOVANÉ  
6300 00 00 00 OSTATNÉ CELKOM DOHOTOVENÉ TEXTILNÉ VÝROBKY; SÚPRAVY; OBNOSENÉ ODEVY A OPOTREBOVANÉ TEXTILNÉ VÝROBKY; HANDRY  
6400 00 00 00 OBUV, GAMAŠE A PODOBNÉ PREDMETY; ČASTI TÝCHTO PREDMETOV  
6500 00 00 00 POKRÝVKY HLAVY A ICH ČASTI  
6600 00 00 00 DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI  
6700 00 00 00 UPRAVENÉ PERIE A PÁPERIE A PREDMETY VYROBENÉ Z PERIA ALEBO PÁPERIA; UMELÉ KVETINY; PREDMETY Z ĽUDSKÝCH VLASOV  
6800 00 00 00 PREDMETY Z KAMEŇA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SĽUDY ALEBO PODOBNÝCH MATERIÁLOV  
6900 00 00 00 KERAMICKÉ VÝROBKY  
7000 00 00 00 SKLO A SKLENENÝ TOVAR  
7100 00 00 00 PRÍRODNÉ ALEBO UMELO PESTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI, A PREDMETY Z NICH; BIŽUTÉRIA; MINCE  
7200 00 00 00 ŽELEZO A OCEĽ  
7300 00 00 00 PREDMETY ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE  
7400 00 00 00 MEĎ A PREDMETY Z NEJ  
7500 00 00 00 NIKEL A PREDMETY Z NEHO  
7600 00 00 00 HLINÍK A PREDMETY Z NEHO  
7800 00 00 00 OLOVO A PREDMETY Z NEHO  
7900 00 00 00 ZINOK A PREDMETY Z NEHO  
8000 00 00 00 CÍN A PREDMETY Z NEHO  
8100 00 00 00 OSTATNÉ ZÁKLADNÉ KOVY; CERMETY; PREDMETY Z NICH  
8200 00 00 00 NÁSTROJE, NÁRADIE, NOŽIARSKY TOVAR, LYŽICE A VIDLIČKY, ZO ZÁKLADNÉHO KOVU; ICH ČASTI A SÚČASTI ZO ZÁKLADNÉHO KOVU  
8300 00 00 00 RÔZNE PREDMETY ZO ZÁKLADNÉHO KOVU  
8400 00 00 00 JADROVÉ REAKTORY, KOTLY, STROJE, PRÍSTROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ICH ČASTI A SÚČASTI  
8500 00 00 00 ELEKTRICKÉ STROJE, PRÍSTROJE A ZARIADENIA A ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU, ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TÝCHTO PRÍSTROJOV  
8600 00 00 00 ŽELEZNIČNÉ ALEBO ELEKTRIČKOVÉ LOKOMOTÍVY, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ A ICH ČASTI A SÚČASTI; ZVRŠKOVÝ UPEVŇOVACÍ MATERIÁL ŽELEZNIČNÝCH ALEBO ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ A JEHO ČASTI A SÚČASTI; MECHANICKÉ (VRÁTANE ELEKTROMECHANICKÝCH) DOPRAVNÉ SIGNALIZAČNÉ ZARIADENIA VŠETKÝCH DRUHOV  
8700 00 00 00 VOZIDLÁ, INÉ AKO ŽELEZNIČNÉ ALEBO ELEKTRIČKOVÉ KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, A ICH ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO  
8800 00 00 00 LIETADLÁ, KOZMICKÉ LODE A ICH ČASTI A SÚČASTI  
8900 00 00 00 LODE, ČLNY A PLÁVAJÚCE ZARIADENIA  
9000 00 00 00 NÁSTROJE A PRÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MERACIE, KONTROLNÉ, PRESNÉ, LEKÁRSKE ALEBO CHIRURGICKÉ; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO  
9100 00 00 00 HODINY A HODINKY A ICH ČASTI A SÚČASTI  
9200 00 00 00 HUDOBNÉ NÁSTROJE; ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TÝCHTO NÁSTROJOV  
9300 00 00 00 ZBRANE A STRELIVO; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO  
9400 00 00 00 NÁBYTOK; POSTEĽOVINY, MATRACE, MATRACOVÉ PODLOŽKY, VANKÚŠE A PODOBNÉ VYPCHATÉ POTREBY; SVIETIDLÁ A ICH PRÍSLUŠENSTVO INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ; SVETELNÉ REKLAMY, SVETELNÉ ZNAKY A ZNAČKY, SVETELNÉ OZNAMOVACIE TABULE A PODOBNÉ VÝROBKY; MONTOVANÉ STAVBY  
9500 00 00 00 HRAČKY, HRY A ŠPORTOVÉ POTREBY; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO  
9600 00 00 00 RÔZNE VÝROBKY  
9700 00 00 00 UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI  
9800 00 00 00 KOMPLETNÉ PRIEMYSELNÉ PODNIKY  
9900 00 00 00 MIMORIADNE ČÍSELNÉ ZNAKY KOMBINOVANEJ NOMENKLATÚRY