TARICSKbeta v.004

O aplikácií

 • aplikácia bola vytvorená ako efektívnejší, rýchlejšie a lepšie ovládatelný a estetický ekvivalent elektronickej databázy TARIC finančnej správy Slovenskej republiky.
 • aplikácia je primárne cielená na pomoc pri práci pre spracovávateľov európskej tovarovej štatistiky Intrastat.
 • používanie aplikácie je zdarma, neobnáša povinnosť registrácie alebo iné nároky smerom na používateľa.
  Náklady na prevádzku aplikácie sú platené zo sponzorských príspevkov a reklamy
 • za týmto dielom stojí vývojár, ktorého primárna pracovná činnosť je práve vypracovávanie tovarovej štatistiky, tvorba webu a software ako mimopracovná činnosť.
  Ak nájdete v činnosti aplikácie nejaké závažné chyby, neotáľajte s ich nahlásením na kovo.mato@gmail.com. Pri nahlasovaní chyby okrem popisu toho čo sa deje uveďte prosím aj operačný systém a internetový prehliadač a ich verzie, ktoré používate.
 • do budúcnosti je plánované aplikáciu rozširovať o nové nápady a funkcie, pre viac info pozrite časť "Do budúcnosti".

Manuál/požiadavky

Aplikácia používa pre svoje efektívnejšie fungovanie a ergonómiu jazyk JavaScript, avšak s drobnými zmenami v správaní je navrhnutá aj na fungovanie bez neho. V 99,9% prípadoch je tento prvok už dlhé roky v prehliadačoch aktívny, jeho deaktiváciu však môžu vynútiť agresívne a zle nastavené blokovače reklám alebo explicitne sám užívateľ .

Vyhľadávanie

 • Vyhľadávať záznamy je možné buď a) pomocou čísla nomenklatúry alebo b) pomocou výrazu ktorý sa môže nachádzať v popise k jednotlivej nomenklatúre.
 • Výsledky sú zobrazené aj s položkami ktoré sú v hierarchii stromu nad nimi a do ktorých patria. Výskyty hľadaného výrazu sú pri hľadaní pomocou popisu vždy zvýraznené.
 • Vyhľadávanie pomocou čísla nomenklatúry vracia výsledky, ktoré vyhovujú podmienke že hľadaná položka začína hľadaným výrazom, t.j. hľadanie zadaním napríklad "9010" nájde položky a podpoložky v kapitole 90 a nie napríklad položku 8536 90 10
 • Dopyt pomocou popisu položky hľadá položky ktoré obsahujú hľadaný výraz a to aj vtedy, ak je hľadaný výraz súčasťou slova pričom sa môže nachádzať uprostred neho. Hľadanému výrazu "auto" teda budú vyhovovať texty, ktoré obsahujú samotné slovo, ale aj napríklad slová "autobus" alebo "poloautomat"
 • Dopyt pomocou obidvoch kritérií vráti iba tie položky, ktoré vyhovujú zároveň obom kritériám vyhľadávania.

Prechádzanie položiek

 • Položka sa aktivuje a rozbalí alebo zbalí kliknutím na riadok, v ktorom sa položka nachádza

Emblémy na začiatku riadku

Na začiatku riadku sa nachádza (okrem koreňových položiek - kapitol) kruhový symbol buď s číselným údajom alebo znakom. Ich význam bude vysvetlený v nasledujúcich odsekoch. (X = číslo)

 • X - číselný údaj označujúci počet podpoložiek v nerozbalenej vetve
 • X+ - číselný údaj so znamienkom plus označuje počet podpoložiek, ktoré sú v tejto vetve ešte nezobrazené (napríklad pri vyhľadávaní podľa textového reťazca, kedy má položka napr. troch potomkov ale vyhľadávaniu vyhovuje len jeden, ostatné dve položky v tejto úrovni stromu ostanu skryté)
 • > - znázorňuje že všetky podpoložky v danej vetve boli rozbalené/zobrazené
 • - - hierarchicky posledné položky v strome

Do budúcnosti

Dôležitejšie body vytýčené na implementáciu po spustení aplikácie na testovanie. Zoznam vetkých zmien a noviniek, prípadne opráv bude uverejňovaný v sekcii "Novinky"

 • Implementovať algoritmus na prelinkovanie citovaných kódov v popisoch položiek typu 'časti a súčasti XXXX XX XX' Hotovo!
 • Implementovať do aplikácie aj publikácie pomôcok a vysvetliviek k zatrieďovaniu tovaru; Priradiť jednotlivé texty ku kapitolám, položkám a podpoložkám; Umožniť fulltext vyhľadávanie aj v tejto dokumentácii
 • Spojazdniť funkciu simulácie databázy v časovom období v minulosti; Vytvoriť patch na inkonzistenciu dát z Finančnej správy ktorá zatiaľ znemožnuje povolenie tejto funkcie
 • Pridať nastavenie vyhľadávania - pridať možnosť vypnúť načítavanie rodičovských položiek - načítavnie stromu; V tomto režime načítanie rodičovských položiek až po koreňovú na vyžiadanie a akciu používateľa pre jednotlivú položku.
 • Optimalizovať aj pre zobrazenie na redukovanom priestore resp. mobilných zariadeniach Hotovo!
 • Obsadiť reklamý pruh, pridať funkciu pre poskytnutie drobných sponzorských darov, z ktorých by boli financované aspoň prevádzkové náklady. Pridať sekciu so zoznamom sponzorov.