TARICSKbeta v.004

Novinky

[v.004] Získaný SSL certifikát

19.02.2020

Získaný a naištalovaný SSL certifikát pre bezpečné pripojenie a komunikáciu so serverom, na ktorom beží aplikácia. Táto technológia by Vás mala ochrániť pred útokmi typu man-in-the-middle a už dneská je na webe de facto štandardom. Jej nasadenie môžete spoznať podľa toho, že bude automaticky použitá adresa začínajúca na "https://" a pruh bude obsahovať informáciu o bezpečnom pripojení (zelený pruh alebo zelená časť adresy, symbol uzamknutého visacieho zámku a pod., závisí od typu a verzie použitého internetového prehliadača, operačného systému, zariadenia...).

[v.003] Prelinkovanie citovaných KN/HS/TARIC v popisoch položky

16.02.2020

Implementovaná funkcia, ktorá pri položkách s popisom typu "časti a súčasti položky XXXX (XX) (XX)" po kliknutí na citovaný kód otvorí túto položku v stromovom zobrazení na druhej karte/novom okne internetového prehliadača.

[v.002] Prispôsobenie pre malé zobrazovacie plochy

15.02.2020

Implementovaný tzv. "responzívny dizajn" - prispôsobenie ovládacích prvkov a ergonómie zariadeniam a prostrediam so zmenšenou zobrazovacou plochou, spravidla mobilné zariadenia.

[v.001] Aplikácia bola spustená

15.02.2020

Aplikácia bola oživená na webovom serveri. Dúfam že poslúži :)